• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Комітет асоціації

Основне

Роль: є найвищим органом асоціації на експертному рівні.

Склад: складається з представників міністерств, головним чином, на рівні заступників міністрів з питань європейської інтеграції.

Головування: почергово.

Створено: перше засідання відбулось 13—14 липня 2015 р.

Місце проведення: відбуваються кожного року почергово в Україні та ЄС (найчастіше у Києві та Брюсселі).

Що робить Комітет асоціації?  

Комітет надає допомогу Раді асоціації між Україною та ЄС у виконанні нею своїх обов’язків і функцій та виконує завдання, передбачені Угодою і доручені йому Радою асоціації:

забезпечує безперервність відносин асоціації та належне виконання Угоди в цілому;

проводить підготовку засідань та дискусій Ради асоціації та надає Раді асоціації пропозиції або проекти рішень чи рекомендацій для їх схвалення;

Рада асоціації може уповноважити Комітет асоціації приймати рішення;

Рада асоціації може делегувати Комітету асоціації будь-яке зі своїх повноважень, у тому числі повноваження приймати обов’язкові для виконання рішення. Такі рішення є обов’язковими для Сторін, які вживають необхідних заходів для їх виконання;

у разі необхідності імплементує рішення Ради асоціації.

Склад

Комітет асоціації складається з представників Сторін, головним чином на рівні вищих посадових осіб, які уповноважені вирішувати конкретні питання під час засідання.

Відповідно до Постанови КМУ від 10 грудня 2014 року № 700 від України членами Комітету асоціації є заступники міністрів з питань європейської інтеграції, директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі — Торговий представник України, заступники керівників інших центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належать питання виконання Угоди про асоціацію.

секретарем Комітету асоціації з Української Сторони є представник Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Як працює Комітет асоціації?

Комітет асоціації проводить засідання щонайменше один раз на рік та коли цього вимагають обставини. Спеціальні засідання Комітету асоціації можуть бути скликані на прохання однієї із Сторін за погодженням Сторін.

Сторони головують у Комітеті асоціації по черзі протягом 12 місяців. Перший термін головування починається з дня першого засідання Комітету асоціації і закінчується 31 грудня того ж року.

Кожне засідання Комітету асоціації скликається Головою в день та у місці, які погоджені Сторонами.

Посадова особа від Сторони ЄС та посадова особа від Української Сторони діють як секретарі Комітету асоціації та спільно виконують завдання Секретаріату. Секретаріат Комітету асоціації формує для кожного засідання Комітету асоціації попередній порядок денний, а також проект операційних висновків на підставі пропозицій, наданих Сторонами.

Проект протоколу кожного засідання Комітету асоціації складається спільно секретарями Комітету асоціації. Комітет асоціації схвалює цей проект протоколу на своєму наступному засіданні.

Проект операційних висновків кожного засідання складається секретарем Комітету асоціації головуючої Сторони та надсилається Сторонам разом із порядком денним зазвичай не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку засідання. Після узгодження операційні висновки додаються до протоколу, і стан їх реалізації розглядається на будь-якому наступному засіданні Комітету асоціації. З цією метою Комітет асоціації складає матрицю, в якій відслідковується виконання кожного заходу відповідно до визначеного строку.

Рішення і рекомендації приймаються за взаємною згодою Сторін і після закінчення відповідних внутрішньодержавних процедур. Кожне рішення та рекомендація підписується Головою Комітету асоціації та завіряється секретарями Комітету асоціації.

Згідно з Постановою КМУ від 8 липня 2015 року № 646 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України здійснює координацію роботи підкомітетів з Української Сторони, а також координацію та моніторинг реалізації досягнутих під час засідань підкомітетів домовленостей.

Проведені засідання

Починаючи з 2015 року, відбулося п’ять засідань Комітету асоціації:

Перше засідання: 13—14 липня 2015 р. (Брюссель);

Друге засідання: 5—6 липня 2016 р. (Київ);

Третє засідання: 29—30 червня 2017 р. (Брюссель);

Четверте засідання: 5 жовтня 2018 р. (Київ);

П’яте засідання: 5 листопада 2019 р. (Брюссель).

Проведення шостого засідання Комітету асоціації заплановано на осінь 2020 року.

Підкомітети Комітету асоціації між Україною та ЄС

У рамках Комітету асоціації передбачено функціонування галузевих підкомітетів. Рішенням Ради асоціації між Україною та ЄС № 2/2014 від 15 грудня 2014 р. було утворено два підкомітети:

(1) Підкомітет з питань свободи, безпеки та юстиції:

Перше засідання: 23—24 липня 2015 (Київ);

Друге засідання: 3 червня 2016 р. (Брюссель);

Третє засідання: 14 червня 2017 р. (Київ);

Четверте засідання: 1 червня 2018 р. (Брюссель);

П’яте засідання: 22 березня 2019 р. (Київ);

Шосте засідання: 8 липня 2020 р. (відеоконференція Київ — Брюссель).

(2) Підкомітет з питань економіки та іншого галузевого співробітництва, який працює за кластерним принципом:

 Кластер 1: макроекономічне співробітництво, управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та зовнішній аудит, статистика, облік і аудит, боротьба із шахрайством:

Перше засідання: 8—9 жовтня 2015 р. (Київ);

Друге засідання: 28-29 вересня 2016 р. (Київ);

Третє засідання: 21 вересня 2017 р. (Брюссель);

Четверте засідання: 3 жовтня 2018 р. (Київ);

П’яте засідання: 27 вересня 2019 р. (Київ).

 Кластер 2: промислова та підприємницька політика, гірнича справа і металургія, туризм, космос, законодавство про товариства та корпоративне управління, захист прав споживачів, оподаткування:

Перше засідання: 3 березня 2017 р. (Брюссель);

Друге засідання: 27—28 березня 2018 р. (Київ);

Третє засідання: 14 березня 2019 р. (Брюссель);

Четверте засідання: 3 липня 2020 р. (відеоконференція Київ — Брюссель).

Кластер 3: співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні питання, навколишнє природне середовище, включаючи зміну клімату та цивільний захист, транспорт:

Перше засідання: 28—29 вересня 2015 р. (Київ);

Друге засідання: 24—25 жовтня 2016 р. (Брюссель);

Третє засідання: 19—20 жовтня 2017 р. (Київ);

Четверте засідання: 19—20 листопада 2018 р. (Брюссель);

П’яте засідання: 30—31 жовтня 2019 р. (Київ).

 Кластер 4: співробітництво у сфері науки та технологій, інформаційне суспільство, аудіовізуальна політика, освіта, навчання та молодь, культура, співробітництво в галузі спорту та фізичної культури:

Перше засідання: 3 червня 2016 р. (Брюссель);

Друге засідання: 16—17 травня 2017 р. (Київ);

Третє засідання: 11 липня 2018 р. (Брюссель);

Четверте засідання: 17 травня 2019 р. (Київ);

П’яте засідання: 28 травня 2020 р. (відеоконференція Київ — Брюссель).

 Кластер 5: сільське господарство та розвиток сільських районів, рибальство та морська політика, Дунайський регіон, транскордонне та регіональне співробітництво:

Перше засідання: 26 квітня 2016 р. (Брюссель);

Друге засідання: 18 травня 2017 р. (Київ);

Третє засідання: 25 квітня 2018 р. (Брюссель);

Четверте засідання: 16 травня 2019 р. (Київ);

П’яте засідання: 2 червня 2020 р. (відеоконференція Київ — Брюссель).

 Кластер 6: співробітництво в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, охорона здоров’я:

Перше засідання: 10 червня 2016 р. (Київ);

Друге засідання: 8 червня 2017 р. (Брюссель);

Третє засідання: 26 червня 2018 р. (Київ);

Четверте засідання: 11 червня 2019 р. (Брюссель);

П’яте засідання: 16 червня 2020 р. (відеоконференція Київ — Брюссель).

Засідання підкомітетів проводяться за гнучким графіком по мірі необхідності, особисто, в Брюсселі або в Україні або, наприклад, у форматі відеоконференції.

Підкомітети є платформами для моніторингу прогресу наближення у конкретних сферах, з метою обговорення певних питань і проблем, що виникають у рамках цього процесу, та формулювання рекомендацій і робочих висновків.

 Робочі групи

Згідно з Постановою КМУ від 8 липня 2015 р. № 646 для організації роботи підкомітетів утворюються робочі групи, завданнями яких є опрацювання питань щодо підготовки до проведення засідань зазначених підкомітетів, організація виконання та реалізація досягнутих із Стороною ЄС домовленостей, а також підготовка питань до розгляду на засіданні урядового комітету, до повноважень якого віднесені питання європейської інтеграції.

Членами робочих груп з організації роботи підкомітетів є представники Урядового офісу, МЗС та інших державних органів.

Згідно з додатком до Постанови КМУ від 8 липня 2015 р. №646 передбачено функціонування 14-ти таких робочих груп.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux