• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Електронні консультації з громадськістю

Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про державне регулювання у сфері супутникової навігації»

(надалі – проєкт Закону)

Метою проєкту Закону є визначення правових та організаційних засад державного регулювання у сфері супутникової навігації в Україні.

Проєкт Закону розроблений на виконання кроку 130 Плану пріоритетний дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 276-р, статті 371 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та завдання 1896 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106.

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом прийняття проєкту Закону, полягає у тому, що на цей час відсутній нормативно-правовий акт, який врегульовує питання здійснення діяльності у сфері супутникової навігації. Прийняття проєкту Закону дозволить розподілити повноваження державних органів, визначити права і зобов'язання суб'єктів супутникової навігації, встановити вимоги та умови щодо провадження підприємницької діяльності у сфері супутникової навігації, умови та порядок надання й використання супутникових навігаційних інформаційних послуг в Україні.

Проєктом Закону визначаються:

 • засади державної політики у сфері супутникової навігації та впровадження правил діяльності у сфері супутникової навігації ;
 • повноваження між органами держаної влади щодо реалізації державної політики у сфері супутникової навігації;
 • складові діяльності у сфері супутникової навігації та можливості обмеження такої діяльності;
 • умови надання та використання супутникових навігаційних інформаційних послуг;
 • реєстрація функціональних доповнень та функціональних навігаційних інформаційних систем.

Спосіб оприлюднення:

Проєкт Закону, розміщений на офіційному вебсайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськістю».

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п.12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом 15 календарних днів з дати оприлюднення.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: depaviaspase@mspu.gov.ua

Відповідальна особа:

Віталій ЧІТАК

Перелік документів для ознайомлення:

Проєкт Закону України «Про державне регулювання у сфері супутникової навігації».

Пояснювальна записка.

Довідка щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу.

Порівняльна таблиця.

Директор Департаменту формування

політики авіаційної та космічної галузей Віталій ЧІТАК


ПОВІДОМЛЕННЯ

про збір пропозицій від бізнес-спільноти та громадськості щодо оновлення Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1413

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України оголошує збір пропозицій від бізнес-спільноти та громадськості щодо оновлення Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1413 за такими критеріями:

Сфера господарської діяльності, яка потребує дерегуляції

Обґрунтування проблеми

Наявність діючого регулювання у цій сфері

Пропозиції до способу дерегуляції господарської діяльності 

Конкретні пропозиції для реалізації пропозиції(так/ні)

Якщо так, то вказати перелік НПА

 • -скасувати діюче регулювання
 • -переглянути діюче регулювання
 • -ефективно врегулювати (якщо діюче регулювання відсутнє Спосіб оприлюднення:

Оголошення розміщене на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськістю».

 Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п. 12 Порядку проведення консультації з громадськістю
з питань формування та реалізації державної політки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, пропозиції
від фізичних та юридичних осіб приймаються на розгляд до
22 жовтня 2021 року.

 Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: s.holoiukh@mspu.gov.ua.

Відповідальна особа: Олег ЦИМБАЛЮК

 Перелік документів для ознайомлення:

План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019
№ 1413.

Заступник директора департаменту

з питань промисловості – 

начальник відділу з координації та 

організації виробництва Олег ЦИМБАЛЮК


ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України «Про затвердження форми та порядку розроблення Програми створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць» (далі – проєкт наказу)

 Ключовою метою проєкту наказу є оптимізація нормативно-правових умов роботи вітчизняних виробників легкових автомобілів в ситуації різкого скорочення попиту на їхню продукцію та, відповідно, стабілізація її внутрішнього виробництва зі збереженням і, в подальшому, збільшенням кількості робочих місць на відповідних підприємствах.

Проблемою є невідповідність нормативно-правової бази роботи галузі актуальним ринковим умовам: зокрема, основні принципи Програм створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць (далі – Програма), що затверджуються для кожного підприємства, розроблялися в ситуації порівняно стабільного попиту на їхню продукцію. До таких базових принципів належать доведення локалізації виробництва до 50 % на 8-й рік роботи за Програмою, зобов’язання щодо кількості вироблених автомашин і новостворених робочих місць.

Спосіб оприлюднення:

Проєкт наказу та аналіз регуляторного впливу до проєкту наказу, розміщені на офіційному вебсайті Мінстратегпрому  (https://mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськістю».

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п. 12 Порядку проведення консультації з громадськістю
з питань формування та реалізації державної політки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, зауваження та пропозиції
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються на розгляд
до 21 жовтня 2021 року.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: o.petriychuk@mspu.gov.ua.

Відповідальна особа: Ольга ШАПКОВА

Перелік документів для ознайомлення:

Проєкт наказу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України «Про затвердження форми та порядку розроблення Програми створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць»;

Порядок розроблення Програми створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць

Програма створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць

Аналіз регуляторного впливу до проєкту наказу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України «Про затвердження форми та порядку розроблення Програми створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць»

Директор Департаменту 

з питань промисловості Микола ЖУК


ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо часткової компенсації закупівлі засобів міського та приміського громадського транспорту» 

(далі – проєкт Закону) 

Проєкт Закону розроблено з метою удосконалення функціонування системи державної підтримки виробництва засобів міського та приміського громадського транспорту.

Одним із основних проблемних питань у сфері пасажирських перевезень
є відсутність достатньої кількості транспортних засобів для задоволення потреб споживачів транспортних послуг, у зв’язку з нестабільністю економіки в Україні, різкого зростання вартості валюти, високих відсотків банківських кредитів, постійного зростання цін на комплектуючі матеріали в умовах регульованих тарифів та інше.

Можливість забезпечення міським та приміським громадським транспортом на пільгових умовах матиме позитивний вплив на обсяги перевезень пасажирів територією України, а кошти, які будуть спрямовані на придбання техніки – прямими інвестиціями для розвитку підприємств вітчизняного машинобудування.

Унормування зазначених вище ініціатив передбачається шляхом внесення змін до законів України «Про автомобільний транспорт» та «Про міський електричний транспорт».

Даний законопроєкт ставить на меті формування сприятливих передумов для ефективного функціонування системи державної підтримки виробництва засобів міського та приміського громадського транспорту як засобу стимулювання розвитку вітчизняної промисловості та підприємництва, збереження існуючих та створення нових робочих місць, а також залучення інвестицій.

Законопроєктом передбачається запровадження обов’язкової наявності локалізації в предметі закупівлі за відповідним ступенем локалізації засобів міського та приміського громадського транспорту.

Актуальність цього заходу зумовлена необхідністю оновлення рухомого складу наземного громадського транспорту, що відбуватиметься за рахунок коштів державного бюджету на пільгових умовах, а також необхідністю стимулювання зайнятості населення України, зокрема збереження існуючих та створення нових робочих місць, модернізації та забезпечення сталого розвитку економіки України.

Очікуваними результатами реалізації закону є розбудова державної політики у сфері вітчизняної промисловості, направленої на розвиток міського та приміського громадського транспорту, забезпечення потреб громадян у доступних, якісних і безпечних перевезеннях, і як результат – підвищення попиту на засоби громадянського транспорту.

Прийняті зміни, у зв’язку із збільшенням попиту на користування міським та приміським транспортом, сприятимуть збільшенню кількості замовлень на виготовлення міського та приміського транспорту, що у свою чергу надасть можливість скористатися підтримкою задля оновлення техніки та обладнання на пільгових умовах.

Бюджетні кошти будуть спрямовуватися на забезпечення громадян вітчизняними засобами міського та приміського транспорту шляхом здійснення часткової компенсації вартості міського та приміського громадського автомобільного та електричного транспорту, закупленими у вітчизняних виробників та/або їх дилерів.

Спосіб оприлюднення:

Проєкт Закону України розміщений на офіційному вебсайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) в розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськістю».

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п. 12 Порядку проведення консультації з громадськістю
з питань формування та реалізації державної політки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, зауваження та пропозиції
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються на розгляд до
21 жовтня 2021 року.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: o.petriychuk@mspu.gov.ua.

Відповідальна особа: Ольга ШАПКОВА

Перелік документів для ознайомлення:

Начальник відділу розробки та 

реалізації програм розвитку Ольга ШАПКОВА


ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проєкту Закону України «Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу-учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку»

Статтею 21 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу-учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку» (далі – Закон №5213-VI) визначені механізми захисту підприємств ОПК у відносинах з юридичними особами держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичними особами з іноземними інвестиціями чи іноземними підприємствами держави-агресора та/або держави-окупанта.

Так, частиною першою статті 21 Закону №5213-VI передбачено, що відносно зобов’язань щодо стягнення заборгованості, де кредитором (стягувачем) є юридична особа держави-агресора та/або держави окупанта або юридична особа з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави-агресора та/або держави-окупанта, а боржником – підприємство ОПК, примусове виконання рішень щодо стягнення заборгованості не допускається.

Частиною другою статті 21 Закону №5213-VI встановлено, що підлягають зупиненню вже відкриті та не допускаються до відкриття нові виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо стягнення заборгованості з підприємства ОПК на користь юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону № 5213-VI, не допускається провадження у справі про банкрутство підприємств ОПК за заявами юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.

Частиною четвертою статті 21 Закону №5213-VI встановлено, що положення частин першої-третьої цієї статті поширюються, в тому числі, на зобов’язання, у яких було здійснено заміну сторони (кредитора, заявника) або уступку права вимоги, в результаті якої таке право перейшло до третіх осіб, однак першочергово такий борг виник саме щодо юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.

У разі подальшої зміни єдиного учасника кредитора (стягувача, заявника), який на момент виникнення боргу підприємства ОПК перед ним, був юридичною особою держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичною особою з іноземними інвестиціями чи іноземним підприємством держави-агресора та/або держави-окупанта, положення Закону №5213-VI не захищають підприємства ОПК.

І в такому випадку існує реальна загроза примусового стягнення заборгованості з підприємства ОПК, що матиме значний негативний вплив на господарську діяльність таких підприємств, призведе до зупинки їх роботи, зриву виконання державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, зовнішньоекономічних контрактів, втрати ринків збуту, науково-виробничого та науково-технічного потенціалу і може призвести до банкрутства стратегічних оборонних підприємств.

Прийняття проєкта акта дозволить забезпечити захист інтересів підприємств ОПК, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, у відносинах з кредиторами (стягувачами), уникнення зловживань з боку зазначених юридичних осіб у разі подальших зміни в їх структурі власності та дозволить запобігти банкрутству підприємств ОПК.

Спосіб оприлюднення:

Проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу-учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку», розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) в розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськістю».

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до проєкту Закону України «Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу-учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку» приймаються протягом 1 місяця і 10 днів з дня оприлюднення (з 02.08.2021 року).

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: depstref@mspu.gov.ua  

Відповідальна особа: Олексій КРЯЧКО

Перелік документів для ознайомлення:

1. Проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу-учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку».

2. Пояснювальна записка.

3. Порівняльна таблиця.

4. Аналіз регуляторного впливу до законопроєкту.

Директор Департаменту стратегії реформування ОПК                                       Петро ОНОФРІЙЧУК 


Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо часткової компенсації закупівлі засобів міського та приміського громадського транспорту та виробничого обладнання»  

(далі – проєкт Закону) 

Проєкт Закону розроблено з метою удосконалення функціонування системи державної підтримки виробництва засобів міського та приміського громадського транспорту, а також обладнання, закупленого з метою виробництва медичної продукції.

Одним із основних проблемних питань у сфері пасажирських перевезень є відсутність достатньої кількості транспортних засобів для задоволення потреб споживачів транспортних послуг, у зв’язку з нестабільністю економіки в Україні, різкого зростання вартості валюти, високих відсотків банківських кредитів, постійного зростання цін на комплектуючі матеріали в умовах регульованих тарифів та інше.

Можливість забезпечення міським та приміським громадським транспортом на пільгових умовах матиме позитивний вплив на обсяги перевезень пасажирів територією України, а кошти, які будуть спрямовані на придбання техніки – прямими інвестиціями для розвитку підприємств вітчизняного машинобудування.

Одночасно, у сфері охорони здоров’я держава сприяє виробництву медичної апаратури, обладнання, медичних виробів (виробів медичного призначення), технічних та інших засобів реабілітації та інших виробів, необхідних для охорони здоров’я, а також розвитку торгівлі цими виробами.

Запровадження заходів державної підтримки у сфері охорони здоров’я шляхом часткової компенсації вартості виробничого обладнання, закупленого з метою виробництва складної медичної продукції (медичне обладнання, фармацевтичні вироби), сприятиме здешевленню та швидкому випуску продукції протиепідемічного призначення та в кінцевому результаті – збереженню здоров’я та життя людей.

Проєктом Закону передбачається визначення на законодавчому рівні норм щодо стимулювання розвитку вітчизняних галузей промисловості через механізми часткової компенсації державою вартості при закупівлі засобів міського та приміського громадського транспорту із ступенем локалізації виробництва в Україні на рівні 60 відсотків та часткової державної компенсації вартості виробничого обладнання, закупленого з метою виробництва складної медичної продукції протиепідемічного призначення (медичне обладнання, фармацевтичні вироби).

Очікуваними результатами реалізації Закону є розбудова державної політики у сфері вітчизняної промисловості, направленої на розвиток міського та приміського громадського транспорт, забезпечення потреб громадян у доступних, якісних і безпечних перевезеннях, і як результат – підвищення попиту на засоби громадянського транспорту. Впровадження заходів державної підтримки у сфері охорони здоров’я сприятиме здешевленню та швидкому випуску продукції протиепідемічного призначення та в кінцевому результаті – збереженню здоров’я та життя людей.

Спосіб оприлюднення:

Проєкт Закону України, розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськості».

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п. 12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються на розгляд до 21 липня 2021 року.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: o.petriychuk@mspu.gov.ua.

Відповідальна особа: Ольга ШАПКОВА

Перелік документів для ознайомлення:

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо часткової компенсації закупівлі засобів міського та приміського громадського транспорту та виробничого обладнання». 

Начальник відділу розробки та 

реалізації програм розвитку                                                Ольга ШАПКОВА


Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про державну промислову політику»

(далі – проєкт Закону)

Проєкт Закону України «Про державну промислову політику» (далі – проєкт акта) розроблено з метою визначення деяких інструментів формування та здійснення реалізації державної промислової політики, заходів стимулювання діяльності у сфері промисловості, врегулювання правових, організаційних та фінансових  відносин, що виникають між суб’єктами різних форм власності, які здійснюють діяльність у сфері промисловості.

В останні роки в Україні помітною є тенденція зниження частки виробництва промислової продукції високого технологічного рівня, головним чином через втрату частини підприємств на сході України та скорочення випуску товарів через відмову від російського ринку.

В Україні частка низькотехнологічного виробництва залишається доволі високою, а темпи відтоку кваліфікованих кадрів за кордон стримують виробничі можливості багатьох підприємств. При цьому, на сьогоднішній день відсутня підтримка суб’єктів у сфері промисловості з боку держави та недержавних установ, що вимагає перегляду державної політики стимулювання їх розвитку та підтримки вітчизняних експортерів.

Таким чином, інтеграція України в міжнародний економічний обмін рухається в напрямку поступового закріплення нашого статусу постачальника сировини та низькотехнологічних товарів, економіка якої зорієнтована на галузі, що виробляють продукцію із низькою доданою вартістю.

Інтеграція України в європейський торгівельний простір вимагає від українських підприємств нових підходів до ведення господарської діяльності, а від держави – запровадження стандартів сучасного корпоративного управління, що відповідає принципам Організації економічного співробітництва та розвитку у державному секторі промислового комплексу, в тому числі у стратегічних галузях промисловості; впровадження дієвих інструментів підтримки експортерів та стимулювання розвитку промисловості на інноваційні основі.

Основними проблемами ефективного розвитку підприємств:

 •  відсутність державних цільових програм розвитку промисловості;
 •  недостатня державна підтримка стратегічних підприємств державного сектору економіки;
 •  відсутність реальної державної підтримки наукових установ галузевої спрямованості;
 •  втрата конкурентоспроможності секторів виробництва через нездатність модернізувати виробництво, вчасно перейти на стандарти ЄС;
 •  відплив кваліфікованої робочої сили за кордон;
 •  технічна та технологічна відсталість багатьох промислових підприємств;
 •  високий рівень зносу основних фондів;
 •  обмеженість доступу підприємств до кредитних ресурсів;
 •  відсутність ефективних економічних стимулів для оновлення основних фондів підприємств;
 •  невідповідність виробничих потужностей промислових підприємств ємності внутрішнього ринку;
 •  низький рівень переробки та висока ресурсозатратність виробництва;
 •  високе екологічне навантаження;
 •  несприятливий інвестиційний клімат.

Прийняття проєкта акта дозволить змінити ситуацію, що склалася.

Проєктом акта передбачається створення умов для розвитку вітчизняного  промислового комплексу з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках на основі переходу до інноваційної моделі розвитку промисловості.

Спосіб оприлюднення:

Проєкт Закону України «Про державну промислову політику», розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськістю».

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п. 12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою КМУ від 03.11.2010 № 996, зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймають до розгляду протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з 29.04.2021.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: i.yermolieva@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Олександр КРОПОТ

Перелік документів для ознайомлення:

Начальник відділу формування 

промислової політики                                        Олександр КРОПОТ


Повідомлення про оприлюднення проєкту Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки

(надалі – Програма)

Метою Програми є забезпечення ефективного використання космічного потенціалу і підвищення його впливу на розв’язання актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього розвитку суспільства, забезпечення реалізації інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони.

Державна підтримка космічної галузі національної економіки відповідно до Закону України «Про космічну діяльність» та Стратегії національної безпеки України потребує встановлення оптимального балансу між джерелами фінансування з державного бюджету та іншими джерелами (кошти інвестиційних та інноваційних фондів, власні кошти підприємств). За відсутності належної державної підтримки космічної галузі програмним методом розробки конкурентоспроможної ракетно-космічної техніки стануть неможливими, внаслідок чого постраждають довгострокові соціально-економічні інтереси держави.

Заходи програми передбачають створення умов для забезпечення реалізації державних інтересів на національному і міжнародному рівнях та досягнення економічної ефективності від космічної діяльності шляхом розвитку власних компетенцій у стратегічно важливих напрямах, залучення приватних компаній та міжнародних інвестицій разом із фінансовою підтримкою з боку держави. Наявність загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми та певних обсягів бюджетного фінансування її завдань і заходів є потужним стимулом для підприємств галузі брати участь у виконанні програми та залучати для цього власні кошти і кошти з інших джерел.

Мету Програми буде досягнуто завдяки реалізації ряду завдань, а саме – «Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони», «Забезпечення задоволення суспільних потреб у сфері дистанційного зондування Землі», «Впровадження космічних технологій на внутрішньому ринку послуг», «Створення ракетно-космічної техніки», «Фундаментальні та прикладні космічні дослідження», «Правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення заходів Програми».

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити виконання першочергових державних завдань, розвиток інноваційних технологій, їх застосування у сферах високої соціальної значущості, створення екосистеми космічних компаній як драйверу росту економіки України.

Ефективність заходів програми забезпечуватиметься заходами стратегічного управління, зосередженням зусиль на напрямах, що дають важливі суспільні результати, підвищенням науково-технологічного рівня внаслідок пріоритетного співробітництва з Європейським Союзом, орієнтації на власні переваги та компетенції, підтримкою інновацій, реформуванням державних підприємств та залученням приватної ініціативи.

 Спосіб оприлюднення:

проєкт «Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки», розміщений на офіційному вебсайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськістю».

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п.12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою КМУ від 03.11.2010 №996, зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду з 09.04.2021 до 30.04.2021.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: depaviaspase@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Віталій ЧІТАК

Перелік документів для ознайомлення:


Директор Департаменту формування

політики авіаційної та космічної галузі             Віталій ЧІТАК


Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про додаткові заходи щодо збереження кадрового потенціалу та його розвитку на підприємствах стратегічних галузей промисловості»

(далі – проєкт Закону)

Проєкт Закону України розроблено з метою збереження та укріплення кадрового потенціалу на підприємствах стратегічних галузей промисловості, передачі молодим працівникам досвіду конструкторських і технологічних розробок, організації нових робочих місць для випускників вищих навчальних закладів України.

Підприємства стратегічних галузей промисловості відчувають гострий кадровий дефіцит. Останніми роками склався стійкий від’ємний баланс: кожного кварталу підприємства галузей залишає більше працівників, ніж влаштовується на роботу. У першу чергу звільняються спеціалісти, які, відпрацювавши 3-4 роки і набувши певної кваліфікації, шукають постійну роботу у більш платоспроможних роботодавців. Крім кадрів, втрачаються кошти, як вкладені державою в безкоштовне навчання, так і витрачені підприємствами на підвищення професійної майстерності молоді. Фактично, вітчизняний стратегічний сектор економіки перетворився на кузню кваліфікованих промислових кадрів для іноземних роботодавців. Унаслідок зазначених чинників постійно зростає середній вік працівників, який сягає 55 років, а за особливо дефіцитними професіями, такими як інженери-технологи й інженери-конструктори, – близько 65 років. Зважаючи на термін набуття необхідної кваліфікації (7-10 років роботи на підприємстві), ситуація наближається до непоправної, оскільки через кілька років не буде можливості передавати набутий досвід, знання та вміння саме молодим працівникам. Прийняття проєкта акта дозволить змінити ситуацію, що склалася.

Проєктом акта передбачається підвищення соціального рівня працівників щодо житлового забезпечення, що дозволить зменшити плинність кадрів підприємств стратегічних галузей промисловості.


Спосіб оприлюднення:

Проєкт Закону України «Про додаткові заходи щодо збереження кадрового потенціалу та його розвитку на підприємствах стратегічних галузей промисловості», розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськості».


Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п. 12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою КМУ від 03.11.2010 № 996, зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймають до розгляду протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з 25.02.2021.


Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: o.shapkova@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Олександр КРОПОТ


Перелік документів для ознайомлення:

 Начальник відділу формування 

промислової політики                                                     Олександр КРОПОТ


Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про державну промислову політику»

(далі – проєкт Закону)

Проєкт Закону розроблено з метою врегулювання правових, організаційних та фінансових  відносин, що виникають між суб’єктами, які здійснюють діяльність у сфері промисловості (далі підприємства усіх форм власності) на території України та виключній (морській) економічній зоні Україні.

В останні роки в Україні помітною є тенденція зниження частки виробництва промислової продукції високого технологічного рівня, головним чином через втрату частини підприємств на сході України та скорочення випуску товарів через втрату російського ринку.

В Україні частка низькотехнологічного виробництва залишається доволі високою, а темпи відтоку кваліфікованих кадрів за кордон стримують виробничі можливості багатьох підприємств. При цьому, на сьогоднішній день відсутня підтримка з боку держави та недержавних установ, що вимагає перегляду політики стимулювання розвитку суб’єктів у сфері промисловості та підтримки вітчизняних експортерів.

Таким чином, інтеграція України в міжнародний економічний обмін рухається в напрямку поступового закріплення нашого статусу постачальника сировини та низькотехнологічних товарів, економіка якої зорієнтована на галузі, що виробляють продукцію із низькою доданою вартістю.

Більш тісна інтеграція України в європейський торгівельний простір вимагає від українських підприємств нових підходів до ведення господарської діяльності, а від держави – впровадження дієвих інструментів підтримки експортерів та стимулювання розвитку промисловості на інноваційні основі.

Основними проблемами ефективного розвитку підприємств:

 • відсутність державних цільових програм розвитку промисловості;
 • недостатня державна підтримка підприємств державного сектору;
 • відсутність реальної державної підтримки наукових установ галузевої спрямованості;
 • втрата конкурентоспроможності секторів виробництва регіону через нездатність модернізувати виробництво, вчасно перейти на стандарти ЄС;
 • відплив кваліфікованої робочої сили за кордон;
 • технічна та технологічна відсталість багатьох підприємств
 • високий рівень зносу основних фондів;
 • обмеженість доступу підприємств до доступних кредитних ресурсів;
 • відсутність ефективних економічних стимулів до оновлення основних фондів підприємств;
 • невідповідність виробничих потужностей промислових підприємств ємності внутрішнього ринку;
 • низький рівень переробки та висока ресурсозатратність виробництва;
 • несприятливий інвестиційний клімат.

Прийняття проєкта акта дозволить змінити ситуацію, що склалася.

Проєктом акта передбачається створення вітчизняного конкурентоспроможного промислового комплексу, здатного з урахуванням процесів інтеграції у світовий економічний простір та умов глобалізації, розв’язувати основні завдання соціально-економічного розвитку та утвердження України як високотехнологічної держави.

 Спосіб оприлюднення:

Проєкт Закону України «Про державну промислову політику», розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськості».

 Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п. 12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою КМУ від 03.11.2010 № 996, зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймають до розгляду протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з 24.02.2021.

 Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: i.yermolieva@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Олександр КРОПОТ

 Перелік документів для ознайомлення:


 Начальник відділу формування 

промислової політики                                                     Олександр КРОПОТ


 Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення огляду цифрової інфраструктури стратегічних галузей промисловості України» 

(далі – Порядок)

Метою прийняття даного Порядку є визначення механізмів проведення Мінстратегпромом огляду цифрової інфраструктури стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу України.

Огляд цифрової інфраструктури стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу України проводиться з ціллю оцінки стану і спроможностей, а також готовності системи управління стратегічними галузями промисловості до забезпечення виконання завдань за призначенням.

Завдання огляду цифрової інфраструктури стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу України:

1) оцінка стану та перспектив розвитку потенційних ринків збуту продукції стратегічних галузей промисловості;

2) оцінка наявних спроможностей (у тому числі стану наявної цифрової інфраструктури) стратегічних галузей промисловості та спроможностей системи управління стратегічними галузями промисловості, що забезпечуються за рахунок цифрової трансформації;

3) планування ресурсів щодо розвитку спроможностей стратегічних галузей промисловості;

4) формування пропозицій щодо створення перспективної системи управління стратегічними галузями промисловості.


Спосіб оприлюднення:

проєкт постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення огляду цифрової інфраструктури стратегічних галузей промисловості, ОПК України" розміщений на офіційному вебсайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськістю».


Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п.12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою КМУ від 03.11.2010 №996, зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з 19.02.2021.


Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: digital@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Ігор ЛИСИЦЬКИЙ


Перелік документів для ознайомлення:


Начальник Управління  розвитку

цифрової інфраструктури 

на підприємствах                                                           Ігор ЛИСИЦЬКИЙ


Повідомлення про оприлюднення проєкту «Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки»

(надалі – Програма-2030)

Метою Програми-2030 є створення на базі підприємств авіаційної промисловості України конкурентоспроможного, інтегрованого у світову авіаційну промисловість, цілісного авіабудівного комплексу, здатного задовольнити потреби держави у сучасній авіаційній техніці, а також забезпечити її експорт на зовнішні ринки.

Наявність державної цільової науково-технічної програми та певних обсягів бюджетного фінансування її завдань і заходів є потужним стимулом для підприємств галузі брати участь у виконанні програми та залучати для цього власні кошти і кошти з інших джерел.

Одним із шляхів  розв’язання проблем авіаційної промисловості  є створення та забезпечення функціонування сучасної, здатної до саморозвитку, конкурентоспроможної системи авіаційної промисловості, яка забезпечуватиме ефективну реалізацію усіх етапів життєвого циклу авіаційної техніки: маркетинг – проектування – виробництво – супроводження в експлуатації – утилізація.

Напрямами, за якими розв’язуватимуться проблеми і досягатиметься мета Програми-2030, є напрями «Правовий», «Літальні апарати», «Двигуни», «Системи і агрегати», «Стандартизація» та напрям «Соціально-кадровий».

В процесі реалізації Програми-2030 враховуватимуться питання гендерної рівності і балансу представництва в дослідницьких командах і на управлінських рівнях. Передбачені Програмою-2030 дослідження та інноваційні розробки авіаційних технологій і матеріалів, виробничих процесів і обладнання, проведення випробувань направлені в першу чергу на підвищення конкурентоспроможності, енергоефективності та екологічності вітчизняної авіаційної техніки, а також на зменшення негативного впливу авіаційного транспорту на навколишнє середовище.

Особливістю Програми-2030 є те, що її завдання і заходи будуть спрямовані, головним чином, на подальший розвиток і завершення інноваційних досліджень і розробок авіаційних технологій і матеріалів, виробничих процесів і обладнання, проведення випробувань, що вже напрацьовані підприємствами галузі.

В кінцевому підсумку, реалізація завдань і заходів Програми-2030 сприятиме відновленню прибуткового повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків і освоєнню виробництва вертольотів в Україні, створенню умов для збереження певної частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників, зростанню обсягів збуту продукції авіабудування і відповідних надходжень до бюджетів, а також започаткуванню міжнародних проектів зі створення кооперованого виробництва вітчизняної авіаційної техніки за кордоном.

Спосіб оприлюднення:

проєкт «Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки», розміщений на офіційному вебсайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськістю».

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п.12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою КМУ від 03.11.2010 №996, зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з 10.02.2021.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: depaviaspase@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Віталій ЧІТАК

Перелік документів для ознайомлення:

Директор Департаменту формування

політики авіаційної та космічної галузі                            Віталій ЧІТАК


Повідомлення про оприлюднення проєкту розпорядження КМУ «Деякі питання управління стратегічними галузями промисловості України»

 (далі – проєкт Розпорядження)


Метою реалізації Стратегії розвитку цифрової інфраструктури стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу України на період до 2025 року (далі – Стратегія) є набуття спроможності системи управління, що досягається шляхом здійснення наскрізної цифрової трансформації управлінської діяльності визначеної сфери.

Пріоритетом реалізації Стратегії є створення єдиного інформаційного простору Мінстратегпрому у період до 2025 року.

Проєкт Розпорядження спрямований на створення організаційно-правових умов для забезпечення послідовної цифрової трансформації діяльності центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій визначеної сфери діяльності.

Результатом реалізації Стратегії буде набуття цифрової спроможності системи управління зазначеною сферою діяльності, що дозволить:

 • запровадити сучасні стандарти корпоративного управління та управління якістю;
 • забезпечити ефективну взаємодію у науково-технічній сфері, стимулювати інновації та запроваджувати новітні технології, що мають значний потенціал і можливості для виробництва високотехнологічної продукції цивільного та оборонного призначення;
 • покращити якість проведення огляду оборонно-промислового комплексу, стратегічних галузей промисловості;
 • зміцнити експортний потенціал оборонно-промислового комплексу, активізувати військово-технічне співробітництво з іноземними партнерами з метою залучення сучасних технологій та інвестицій в оборонну та суміжні галузі економіки, а також створення спільних підприємств та нових робочих місць;
 • забезпечити створення ефективної системи стратегічного планування у сфері оборонно-промислового комплексу та системи планування довгострокових наукових і матеріально-технічних потреб Збройних Сил України та інших військових формувань у продукції військового та цивільного призначення і подвійного використання.


Спосіб оприлюднення:


проєкт розпорядження КМУ «Деякі питання управління стратегічними галузями промисловості України», розміщений на офіційному вебсайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськістю».


Строк приймання зауважень та пропозицій:


Відповідно до п.12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою КМУ від 03.11.2010 №996, зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з 04.02.2021.


Спосіб надання зауважень та пропозицій:


Електронною поштою на адресу: digital@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Ігор ЛИСИЦЬКИЙ


Перелік документів для ознайомлення:

проєкт розпорядження КМУ «Деякі питання управління стратегічними галузями промисловості України»


Начальник Управління розвитку цифрової інфраструктури на підприємствах                                                             Ігор ЛИСИЦЬКИЙ

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux