• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Оприлюднення проектів регуляторних актів

Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість та цільового використання товарів підприємствами галузі екологічного транспорту» 

(далі – проєкт постанови)

Метою розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість та цільового використання товарів підприємствами галузі екологічного транспорту» є створення умов для нарощування виробництва в Україні екологічних транспортних засобів на вітчизняних машинобудівних підприємствах відповідно до норм законів України «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні» та «Про внесення зміни до пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні».

Спосіб оприлюднення:

Проєкт постанови та аналіз регуляторного впливу до проєкту постанови, розміщені на офіційному вебсайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі «Законодавча база» в рубриці «Регуляторна політика» та підрубриці «Оприлюднення проектів регуляторних актів».

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п. 12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються на розгляд до 24 листопада 2022 року.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: o.shapkova@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Ольга ШАПКОВА

Перелік документів для ознайомлення:

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість та цільового використання товарів підприємствами галузі екологічного транспорту»

Аналіз регуляторного впливу до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість та цільового використання товарів підприємствами галузі екологічного транспорту»

Аналіз регуляторного впливу до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість та цільового використання товарів підприємствами галузі екологічного транспорту» (доопрацьований)

В.о. директора Департаменту промислової політики Олександр КРОПОТ


Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України “Про розроблення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки”

Проєкт Закону “Про розроблення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки” (далі – проєкт Закону) розроблено з метою виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.02.2020 “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки”, введеним у дію Указом Президента України 27.02.2020 № 59/2020, завдання № 384 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік, затвердженого постановою Верховної Ради України від 15.02.2022 № 2036-ІХ та абзацу 2 підпункту 8 пункту 2 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.02.2020 року “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки”.

Проєктом Закону передбачається визначити основні засади діяльності, пов’язаної з розробленням, виробництвом та забезпеченням інших стадій життєвого циклу озброєння, військової і спеціальної техніки, врегулювати правові і господарські відносини, що виникають під час такої діяльності, правового режиму озброєння, військової і спеціальної техніки, особливості під час дії воєнного стану (особливого періоду), повноважень центральних органів виконавчої влади та інших суб’єктів.

Проєктом Закону також на законодавчому рівні з метою запровадження інструментів проєктного менеджменту пропонується створення інституції Уповноважених осіб із розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки.

Проєктом наказу затверджується Інструкція про створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання, яка визначає процедуру наповнення Реєстру, а також порядок внесення до нього інформації про суб’єкти господарювання та обміну даних з користувачами Реєстру.

Зміст проєкту:

Реалізація проєкту Закону забезпечить створення умов для ефективного управління процесами розроблення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки, оптимізацію використання ресурсів та підвищення якості виробленої продукції.

Також, позитивно вплине на розвиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до державного бюджету, а також розвиток регіонів та ринкове середовище.

Спосіб оприлюднення:

Проєкт регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua)  у розділі “Законодавча база” в рубриці “Регуляторна політика” та підрубриці “Оприлюднення проєктів регуляторних актів”.

 Строк приймання зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом місяця з моменту оприлюднення проєкту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу до 21.09.2022 включно.

 Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: d.timofieiev@mspu.gov.ua

 Перелік документів для ознайомлення:

проєкт Закону “Про розроблення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки”

Аналіз регуляторного впливу

 Заступник директора Департаменту – начальник управління стратегічного планування Департаменту військово-промислової політики Олександр ЖУРАВЕЛЬ


Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про державне регулювання у сфері супутникової навігації»

Проєктом Закону визначаються:

 • засади державної політики у сфері супутникової навігації та впровадження правил діяльності у сфері супутникової навігації;
 • повноваження між органами держаної влади щодо реалізації державної політики у сфері супутникової навігації;
 • складові діяльності у сфері супутникової навігації та можливості обмеження такої діяльності;
 • умови надання та використання супутникових навігаційних інформаційних послуг;
 • реєстрація функціональних доповнень та функціональних навігаційних інформаційних систем.

Спосіб оприлюднення:

Проєкт Закону розміщений на офіційному вебсайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі «Законодавча база» в рубриці «Регуляторна політика» та підрубриці «Оприлюднення проектів регуляторних актів».

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом одного місяця з дня оприлюднення до 05.08.2022.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: depaviaspase@mspu.gov.ua або на поштову адресу: 01054, м. Київ, вул. Івана Франка, 21/23.

Відповідальна особа:

Віталій ЧІТАК

Перелік документів для ознайомлення:

Проєкт Закону України «Про державне регулювання у сфері супутникової навігації»

Аналіз регуляторного впливу

Директор Департаменту державної

політики авіаційно-космічної галузі Віталій ЧІТАК


Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері заготівлі металобрухту та операції з металобрухтом та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)”

Метою прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері заготівлі металобрухту та операції з металобрухтом та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” (далі – проєкт постанови) є додержання основних правових принципів, організаційних засад, а також підвищення об’єктивності, прозорості та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю) та визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом.

Основні положення проєкту постанови передбачають затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та операції з металобрухтом і визначають періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).

Спосіб оприлюднення:

Проєкт постанови, розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі «Законодавча база» в рубриці «Регуляторна політика» та підрубриці «Оприлюднення проектів регуляторних актів»

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймають до розгляду протягом місяця з моменту оприлюднення проєкту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу до 03.11.2021.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: i.yermolieva@mspu.gov.ua

Перелік документів для ознайомлення:

Проєкт постанови Кабінету Міністрів  України “Про затвердження критеріїв,  за якими оцінюється ступінь  ризику  від провадження господарської діяльності у сфері заготівлі металобрухту та операції з металобрухтом та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду  (контролю)”

Додаток 1 до проєкту постанови

Додаток 2 до проєкту постанови

Аналіз регуляторного впливу до проєкту постанови

Додаток 1 до АРВ

Начальник відділу формування 

промислової політики Олександр КРОПОТПовідомлення про оприлюднення проєкту Закону України “Про розроблення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки”

 (далі – проект Закону)

Проект Закону України розроблено з метою створення умов для формування та ефективної реалізації державної політики у сфері розроблення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки, врегулювання відносин, пов’язаних із провадженням діяльності на всіх стадіях життєвого циклу озброєння, військової і спеціальної техніки.

Запорукою обороноздатності держави та успішного проведення військових операцій є наявність у сектора безпеки та оборони сучасного озброєння і військової техніки та відсутність проблем з їх технічним обслуговуванням.

Через збройну агресію проти нашої держави оборонно-промисловий комплекс опинився в ситуації, за якої промислову кооперацію довелося відновлювати фактично з нуля та в умовах регулювання переважно розрізненими застарілими нормами, які містяться у різних актах законодавства.

Водночас, в умовах зростання обсягів завдань із переоснащення складових сектору безпеки і оборони сучасним і модернізованим озброєнням та військовою технікою існує необхідність законодавчого врегулювання особливостей діяльності у сфері розроблення та виробництва озброєння і військової техніки та прийняття єдиного концептуального законодавчого акту.

З огляду на це, рішенням Ради національної безпеки і оборони України
від 18.02.2020 “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки”, введеним у дію Указом Президента України 27.02.2020 № 59/2020, визначено необхідність законодавчого унормування особливостей діяльності у сфері розроблення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки.

Зміст проекту:

Прийняття проекту Закону є запорукою реалізації інституційної складової реформи оборонно-промислового комплексу та стане основою для формування і реалізації військово-промислової політики держави.

Проектом Закону передбачається визначити основні засади діяльності, пов’язаної з розробленням, виробництвом та забезпеченням інших стадій життєвого циклу озброєння, військової і спеціальної техніки, врегулювати правові і господарські відносини, що виникають під час такої діяльності, правового режиму зазначених виробів, повноважень центральних органів виконавчої влади та інших суб’єктів.

Законопроектом також на законодавчому рівні з метою запровадження інструментів проектного менеджменту пропонується створення інституції Уповноважених осіб із розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки.

Спосіб оприлюднення:

Проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі “Для громадськості” та рубриці “Проекти регуляторних актів для обговорення”.

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п. 12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політки затверджений постановою КМУ від 03.11.2010 № 996 зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом місяця з моменту оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу до 29.07.2021.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: depstref@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Віктор МІРОШНИЧЕНКО

Перелік документів для ознайомлення:

 Директор Департаменту

стратегії реформування ОПК                                   Петро ОНОФРІЙЧУКПовідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України «Про затвердження Переліку технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання, які можуть здаватися на брухт виключно від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності»              

Проєкт наказу «Про затвердження Переліку технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання, які можуть здаватися на брухт виключно від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності» (далі – Проєкт наказу) розроблено Мінстратегпромом з метою реалізації вимог частини сімнадцятої статті 4 Закону України «Про металобрухт» (із змінами), відповідно до якої на Мінстратегпром покладено обов’язок затвердження переліку технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання, які можуть здаватися на брухт виключно від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності.

Зміст проєкту:

Прийняття зазначеного Проєкту наказу врегулює процедуру приймання на брухт таких технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання.

Приймання такого майна здійснюватиметься лише від суб’єктів господарювання, що використовують його під час провадження своєї господарської діяльності, за наявності оригіналу або належним чином засвідченої копії чи витягу з відповідного акта про списання такого майна з балансу та документів, що підтверджують його використання в господарській діяльності.

Спосіб оприлюднення:

Проєкт наказу з відповідним аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі у розділі «Законодавча база» в рубриці «Регуляторна політика» та підрубриці «Оприлюднення проектів регуляторних актів»

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймають до розгляду протягом місяця з моменту оприлюднення проєкту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу до 08.07.2021.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: r.varenyk@mspu.gov.ua.

Перелік документів для ознайомлення:

Начальник відділу формування 

промислової політики                                                          Олександр КРОПОТ


Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про державну промислову політику»

(далі – проєкт Закону)

Проєкт Закону України «Про державну промислову політику» (далі – проєкт акта) розроблено з метою визначення деяких інструментів формування та здійснення реалізації державної промислової політики, заходів стимулювання діяльності у сфері промисловості, врегулювання правових, організаційних та фінансових  відносин, що виникають між суб’єктами різних форм власності, які здійснюють діяльність у сфері промисловості.

В останні роки в Україні помітною є тенденція зниження частки виробництва промислової продукції високого технологічного рівня, головним чином через втрату частини підприємств на сході України та скорочення випуску товарів через відмову від російського ринку.

В Україні частка низькотехнологічного виробництва залишається доволі високою, а темпи відтоку кваліфікованих кадрів за кордон стримують виробничі можливості багатьох підприємств. При цьому, на сьогоднішній день відсутня підтримка суб’єктів у сфері промисловості з боку держави та недержавних установ, що вимагає перегляду державної політики стимулювання їх розвитку та підтримки вітчизняних експортерів.

Таким чином, інтеграція України в міжнародний економічний обмін рухається в напрямку поступового закріплення нашого статусу постачальника сировини та низькотехнологічних товарів, економіка якої зорієнтована на галузі, що виробляють продукцію із низькою доданою вартістю.

Інтеграція України в європейський торгівельний простір вимагає від українських підприємств нових підходів до ведення господарської діяльності, а від держави – запровадження стандартів сучасного корпоративного управління, що відповідає принципам Організації економічного співробітництва та розвитку у державному секторі промислового комплексу, в тому числі у стратегічних галузях промисловості; впровадження дієвих інструментів підтримки експортерів та стимулювання розвитку промисловості на інноваційні основі.

Основними проблемами ефективного розвитку підприємств:

- відсутність державних цільових програм розвитку промисловості;

- недостатня державна підтримка стратегічних підприємств державного сектору економіки;

- відсутність реальної державної підтримки наукових установ галузевої спрямованості;

- втрата конкурентоспроможності секторів виробництва через нездатність модернізувати виробництво, вчасно перейти на стандарти ЄС;

- відплив кваліфікованої робочої сили за кордон;

- технічна та технологічна відсталість багатьох промислових підприємств;

- високий рівень зносу основних фондів;

- обмеженість доступу підприємств до кредитних ресурсів;

- відсутність ефективних економічних стимулів для оновлення основних фондів підприємств;

- невідповідність виробничих потужностей промислових підприємств ємності

внутрішнього ринку;

- низький рівень переробки та висока ресурсозатратність виробництва;

- високе екологічне навантаження;

- несприятливий інвестиційний клімат.

Прийняття проєкта акта дозволить змінити ситуацію, що склалася.

Проєктом акта передбачається створення умов для розвитку вітчизняного  промислового комплексу з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках на основі переходу до інноваційної моделі розвитку промисловості.

Спосіб оприлюднення:

Проєкт Закону України «Про державну промислову політику», розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі у розділі «Законодавча база» в рубриці «Регуляторна політика» та підрубриці «Оприлюднення проектів регуляторних актів»

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймають до розгляду протягом місяця з моменту оприлюднення проєкту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу з 17.05.2021 до 18.06.2021.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: i.yermolieva@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Олександр КРОПОТ

Перелік документів для ознайомлення:

 Начальник відділу формування 

промислової політики                                                     Олександр КРОПОТ


Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України “Про розроблення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки”

 (далі – проект Закону)

Проект Закону України розроблено з метою створення умов для формування та ефективної реалізації державної політики у сфері розроблення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки, врегулювання відносин, пов’язаних із провадженням діяльності на всіх стадіях життєвого циклу озброєння, військової і спеціальної техніки.

Запорукою обороноздатності держави та успішного проведення військових операцій є наявність у сектора безпеки та оборони сучасного озброєння і військової техніки та відсутність проблем з їх технічним обслуговуванням.

Через збройну агресію проти нашої держави оборонно-промисловий комплекс опинився в ситуації, за якої промислову кооперацію довелося відновлювати фактично з нуля та в умовах регулювання переважно розрізненими застарілими нормами, які містяться у різних актах законодавства.

Водночас, в умовах зростання обсягів завдань із переоснащення складових сектору безпеки і оборони сучасним і модернізованим озброєнням та військовою технікою існує необхідність законодавчого врегулювання особливостей діяльності у сфері розроблення та виробництва озброєння і військової техніки та прийняття єдиного концептуального законодавчого акту.

З огляду на це, рішенням Ради національної безпеки і оборони України
від 18.02.2020 “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки”, введеним у дію Указом Президента України 27.02.2020 № 59/2020, визначено необхідність законодавчого унормування особливостей діяльності у сфері розроблення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки.

Зміст проекту:

Прийняття проекту Закону є запорукою реалізації інституційної складової реформи оборонно-промислового комплексу та стане основою для формування і реалізації військово-промислової політики держави.

Проектом Закону передбачається визначити основні засади діяльності, пов’язаної з розробленням, виробництвом та забезпеченням інших стадій життєвого циклу озброєння, військової і спеціальної техніки, врегулювати правові і господарські відносини, що виникають під час такої діяльності, правового режиму зазначених виробів, повноважень центральних органів виконавчої влади та інших суб’єктів.

Законопроектом також на законодавчому рівні з метою запровадження інструментів проектного менеджменту пропонується створення інституції Уповноважених осіб із розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки.

Спосіб оприлюднення:

Проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі “Для громадськості” та рубриці “Проекти регуляторних актів для обговорення”.

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п. 12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політки затверджений постановою КМУ від 03.11.2010 № 996 зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом місяця з моменту оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу до 14.06.2021.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: depstref@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Віктор МІРОШНИЧЕНКО

Перелік документів для ознайомлення:

 Директор Департаменту

стратегії реформування ОПК                                   Петро ОНОФРІЙЧУК


Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України “Про затвердження форм пропозицій до проекту основних та орієнтовних показників зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, а також форм річного та трирічного планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення

З метою реалізації пунктів 1, 2 статті 7 Закону України “Про оборонні закупівлі” та пунктів 20, 22-24, 28 Порядку планування, формування, особливості розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 363, виникла необхідність розроблення зазначених форм, якими б могли користуватися у своїй діяльності державні замовники у сфері оборони.

Зміст проекту:

Проектом наказу пропонується затвердити форми надання пропозицій до проекту основних та орієнтовних показників зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, а також форми річного та трирічного планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Реалізація проекту наказу сприятиме вдосконаленню нормативно-правової бази
у сфері оборонних закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, у тому числі, за закритими закупівлями.

Спосіб оприлюднення:

Проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі “Для громадськості” та рубриці “Проекти регуляторних актів для обговорення”. 

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом місяця з моменту оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу до 04.06.2021. 

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: o.rahalskyi@mspu.gov.ua

Перелік документів для ознайомлення:


Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України “Про затвердження Інструкції з питань формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю

Проект наказу розроблено Мінстратегпромом за власною ініціативою з метою виконання вимог пунктів 5, 7 Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт  і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 262 (із змінами).

Відповідно до Розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення Закону України “Про оборонні закупівлі” з дня набрання чинності цього Закону до 31 грудня 2021 року проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється відповідно до цього Закону та Закону України "Про державне оборонне замовлення" відповідно до річного плану закупівель та затверджених основних показників оборонного замовлення на 2020 та 2021 роки для кожного державного замовника.

Враховуючи викладене виникла необхідність забезпечити можливість державним замовникам здійснювати відбір виконавців оборонного замовлення за закупівлями, що становлять державну таємницю, із використанням Реєстру виробників продукції,  робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю (далі – Реєстр виробників).

Зміст проекту:

Проектом наказу пропонується затвердити Інструкцію для здійснення відбору виконавців оборонного замовлення серед суб’єктів господарської діяльності без застосування конкурентних процедур.

Реалізація наказу сприятиме вдосконаленню нормативно-правової бази у сфері закупівель за державним оборонним замовленням, виконанню Мінстратегпромом функцій із формування та ведення Реєстру виробників.

Спосіб оприлюднення:

Проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі “Для громадськості” та рубриці “Проекти регуляторних актів для обговорення”. 

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом місяця з моменту оприлюднення проекту регуляторного акту
та аналізу регуляторного впливу до 04.06.2021. 

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: o.rahalskyi@mspu.gov.ua

Перелік документів для ознайомлення:


Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України “Про затвердження Інструкції про створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання

Відповідно до Закону України “Про оборонні закупівлі” вибір виконавця державного контракту за закритими закупівлями здійснюється державними замовниками із використанням електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (далі - Реєстр).

Пунктом 7 Порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 233, на Мінстратегпром покладено функції держателя Реєстру.

Проект наказу розроблено з метою створення, функціонування та ведення Реєстру Мінстратегпромом.

Проектом наказу затверджується Інструкція про створення, функціонування
та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання, яка визначає процедуру наповнення Реєстру, а також порядок внесення до нього інформації про суб’єкти господарювання та обміну даних з користувачами Реєстру.

Зміст проекту:

Реалізація проекту наказу Мінстратегпрому дозволить розпочати процедуру подання даних до Реєстру та їх перевірку відповідно до встановлених норм, наповнення Реєстру інформацією про учасників відбору і виконавців державних контрактів
та забезпечення взаємодії і обліку даними з користувачами Реєстру.

Спосіб оприлюднення:

Проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі “Для громадськості” та рубриці “Проекти регуляторних актів для обговорення”. 

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом місяця з моменту оприлюднення проекту регуляторного акту
та аналізу регуляторного впливу до 04.06.2021. 

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: o.rahalskyi@mspu.gov.ua

Перелік документів для ознайомлення:


Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігання створеної в процесі відеоспостереження інформації суб’єктами господарювання на приймальних пунктах металобрухту” 

Підпунктом 6 пункту 3 розділу І Закону України від 14.07.2020 № 776-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом” (далі - Закон) внесено зміни до статті 5 Закону України “Про металобрухт”, якими передбачено, що приймальні пункти повинні мати власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб'єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб, або контейнер (будь-яку іншу відповідну ємність, тару), які забезпечують зберігання металобрухту у спосіб, що унеможливлює проникнення шкідливих речовин у ґрунт. Кожен приймальний пункт повинен мати вагове обладнання, що відповідає його виробничим потребам, систему відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігати створену в процесі відеоспостереження інформацію не менше трьох місяців.

Таким чином, на виконання абзацу другого пункту 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” та з метою реалізації положень Закону Мінстратегпром розробив проєкт постанови Кабінет Міністрів України, яка визначає порядок здійснення відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігання створеної в процесі відеоспостереження інформації суб’єктами господарювання.


Зміст проєкту:

Проєктом постанови визначається процедура здійснення відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігання створеної в процесі відеоспостереження інформації суб’єктами господарювання на приймальних пунктах металобрухту, порядок її отримання користувачами інформації з особливим статусом.


Спосіб оприлюднення:

Проєкт регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі “Для громадськості” та рубриці “Проєкти регуляторних актів для обговорення”.


Строк приймання зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом місяця з моменту оприлюднення проєкту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу до 17.03.2021.


Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: o.galushko@mspu.gov.ua


Перелік документів для ознайомлення:


Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України “Про затвердження Порядку формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом”


Підпунктом 4 пункту 3 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом» внесено ряд змін до статті 4 Закону України “Про металобрухт” щодо запровадження переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом (набирають чинності з 14.02.2021).

Зокрема передбачено, що внесення інформації про суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та/або операції з металобрухтом, до Переліку здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, за затвердженою ним формою в повідомному порядку.

Таким чином, з метою реалізації положень Закону та визначення механізму формування переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом, Мінстратегпромом розроблено та затверджено відповідний наказ.


Зміст проекту:

Проєктом наказу передбачено врегулювати процедуру формування Мінстратегпромом переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та/або переробку металобрухту, його актуалізацію, визначити уніфіковану форму заяви суб’єктів господарювання про включення їх до переліку та види відомостей, що вносяться до такого переліку.


Спосіб оприлюднення:

Проєкт регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (https://mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» та рубриці «Проєкти регуляторних актів для обговорення».


Строк приймання зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом місяця з моменту оприлюднення проєкту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу до 05.05.2021 року.


Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: r.varenyk@mspu.gov.ua


Перелік доопрацьованих документів для ознайомлення:


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux