• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
опубліковано 20 лютого 2024 року о 13:06

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час.

Слід зазначити, що Мінстратегпром не займається безпосередньо бронюванням працівників, а лише визначає критерії та відповідність поданих підприємством, установою і організацією, документів цим критеріям. Відповідно до викликів воєнного часу, в міністерстві оновили ці критерії та алгоритм дій.

Ідеться про два варіанти бронювання: від 50% військовозобов’язаних працівників та до 50% включно.

Далі роз’яснюємо детальніше критерії, алгоритм дій та перелік документів, які необхідно подати підприємству для підтвердження відповідності цим критеріям.

Варіант 1

Від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності.

Тут ідеться про підприємства, установи і організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення. Мають відповідати обом критеріям.

Критерії:

1. Підприємство, установа і організація, має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту.

2. Понад 50% від загального обсягу виробництва - це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Варіант 2

До 50% військовозобов’язаних працівників (включно).

Для підприємств, що працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. Мають відповідати трьом з п’яти зазначених далі критеріїв.

Критерії:

1. Підприємство, установа і організація, має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту.

2. Понад 50% від загального обсягу виробництва - це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

3. Підприємство, установа і організація має бути включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), відповідно до Закону України від 17.07.2020 № 808-IX “Про оборонні закупівлі”;

4. Підприємство, установа і організація має брати участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності;

5. Підприємство, установа і організація має виготовляти товари, виконувати роботи і надавати послуги для підприємств ОПК (які, в свою чергу, використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення).

Рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою, утвореною Мінстратегпромом та представниками інших заінтересованих органів державної влади.

Перелік документів

Критерій 1

- погоджені державним замовником відомості про укладений підприємством з державним замовником у сфері оборони державний контракт, який перебуває у процесі виконання.

- або відомості про залучення підприємства на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів, до виконання такого державного контракту.

Для співвиконавця держконтракту ці відомості мають бути погоджені також і виконавцем.

Має бути зазначено: дату, номер та термін дії контракту, на підставі якого підприємство, установа і організація залучено до виконання (співвиконання) державного контракту;

Критерій 2

1) підприємства, установи і організації державної форми власності:

- звіт про виконання фінансового плану за відповідний період (квартал, рік);

- підтверджені державним замовником відомості про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення (із зазначенням об’єму у відповідному еквіваленті);

- або відомості про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення відповідно до державного контракту (державних контрактів) за звітній період (додаток 3).

Для співвиконавця держконтракту ці відомості мають бути підтверджені також і виконавцем.

2) підприємства, установи і організації не державної форми власності:

- Звіт про фінансові результати за рік (півріччя) (форма 2) з відміткою (штампом) контролюючого органу, який отримав звіт. Обов’язково зазначити дату її отримання, або додати квитанцію про прийняття звіту, якщо його подавали в електронному вигляді;

- або Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції за попередній рік разом з квитанцією про прийняття звіту;

- підтверджені державним замовником відомості про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення (із зазначенням об’єму у відповідному еквіваленті)

- або відомості про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення відповідно до номенклатури продукції промисловості (НПП) відповідно до державного контракту (державних контрактів) за звітній період (додаток 3),

Критерій 3

- відомості про наказ Мінстратегпрому про включення підприємства, установи та організації до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів відповідно до Закону України від 17.07.2020 № 808-IX “Про оборонні закупівлі”, постанови КМУ від 17 березня 2021 № 233.

Для внесення підприємства до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів підприємства, установи та організації звертаються до Мінстратегпрому з відповідним переліком документів.

Критерій 4

- або відомості про залучення підприємства до державної цільової програми у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

Критерій 5

- погоджені підприємством оборонно-промислового комплексу відомості про контракт, укладений з цим підприємством, щодо здійснення промислового виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, які використовуються для виготовлення товарів оборонного призначення із зазначенням інформації стосовно номеру, дати та термін дії контракту.

Додатки:

Додаток 1.docx

Додаток 2.docx

Додаток 3.docx

Алгоритм дій № 1 

(відповідно до Варіанту 1 для виконавців держконтракту)

- Опрацювати у паперовому вигляді відомості:

1. про діючий (діючі) державний контракт (державні контракти), зазначаючи реквізити та термін дії державного контракту (державних контрактів) (додаток 1),

2. про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення (із зазначенням об’єму у відповідному еквіваленті) або здійснення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення відповідно до номенклатури продукції промисловості (НПП)) відповідно до державного контракту (державних контрактів) за звітній період (додаток 3);

- Погодити викладені вище відомості у державного замовника (підписом уповноваженої особи та печаткою органу управління (організації, установи), яка уклала державний контракт від імені державного замовника;

- Надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому. У листі зазначити: ідентифікаційний код ЄРДПУ, юридичну адресу, основні види діяльності, прізвище керівника підприємства та його контактний телефон. Разом із листом надіслати й додатки – вищезазначені відомості, погоджені державним замовником, та додати:

або Звіт про фінансові результати за рік (квартал) (Форма2) з відміткою (штампом) контролюючого органу, який отримав звіт, із зазначенням дати його отримання або квитанцією про прийняття звіту у разі його подання засобами електронного зв’язку,

або Звіт про виконання фінансового плану (для підприємств державної форми власності) (Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції та квитанцію про прийняття звіту (для підприємств не державної форми власності).

Алгоритм дій № 2 

(відповідно до Варіанту 1 для співвиконавців держконтракту)

- Опрацювати у паперовому вигляді відомості та надати їх на погодження до виконавця державного контракту та державного замовника:

1. про діючий (діючі) контракт (контракти) з підприємством виконавцем державного контракту (зазначаючи його реквізити та термін дії контракту) та реквізити державного контракту (державних контрактів), за яким підприємство визначене державним замовником співвиконавцем державного контракту (додаток 2),

2. про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення (із зазначенням об’єму у відповідному еквіваленті) або здійснення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення відповідно до номенклатури продукції промисловості (НПП)) відповідно до державного контракту (державних контрактів) за звітній період (додаток 3);

- Надіслати лист-звернення до виконавця державного контракту для погодження опрацьованих вище відомостей державним замовником та виконавцем державного контракту;

- Після погодження вище зазначених відомостей державним замовником та виконавцем державного контракту надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому У листі зазначити: індикаційний код ЄРДПУ, юридичну адресу, основні види діяльності, прізвище керівника підприємства та його контактний телефон. Разом із листом надіслати й додатки – вище зазначені відомості, погоджені державним замовником та виконавцем державного контракту. Та додати:

або Звіт про фінансові результати за рік (квартал) (Форма2) з відміткою (штампом) контролюючого органу, який отримав звіт, із зазначенням дати його отримання або квитанцією про прийняття звіту у разі його подання засобами електронного зв’язку,

або Звіт про виконання фінансового плану (для підприємств державної форми власності) (Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції та квитанцію про прийняття звіту (для підприємств не державної форми власності).

Алгоритм № 3 

(відповідно до Варіанту 2)

- Підприємство визначає, відповідність яким критеріям може підтвердити зазначеними документами;

- Опрацьовує у паперовому вигляді відомості:

або (відповідно до Критерія 1 (для виконавця державного контракту) про діючий (діючі) державний контракт (державні контракти), зазначаючи реквізити державного контракту (державних контрактів) та термін дії зазначеного державного контракту (державних контрактів) (додаток 1),

або (відповідно до Критерія 1 (для співвиконавця державного контракту) про діючий (діючі) контракт (контракти) з підприємством виконавцем державного контракту (зазначаючи його реквізити та термін дії контракту) та реквізити державного контракту (державних контрактів), за яким підприємство визначене державним замовником співвиконавцем державного контракту (додаток 2),

або відповідно до Критерія 2 (для виконавця державного контракту) про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення (із зазначенням об’єму у відповідному еквіваленті) або здійснення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення відповідно до номенклатури продукції промисловості (НПП)) відповідно до державного контракту (державних контрактів) за звітній період (додаток 3),

або (відповідно до Критерія 2 (для співвиконавця державного контракту) про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення (із зазначенням об’єму у відповідному еквіваленті) або здійснення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення відповідно до номенклатури продукції промисловості (НПП)) відповідно до державного контракту (державних контрактів) за звітній період (додаток 3),

або (відповідно до Критерія 5) про діючий (діючі) контракт (контракти) щодо здійснення промислового виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, які використовуються підприємствами оборонно-промислового комплексу для виготовлення товарів оборонного призначення;

- За потреби, відповідно до рекомендацій, викладених у алгоритмах № 1 та № 2, погоджує викладені вище визначені відомості: або у державного замовника, або у виконавця державного контракту, або у підприємства оборонно-промислового комплексу (підписом і печаткою);

- Надсилає лист-звернення до Мінстратегпрому. У листі зазначити: індикаційний код ЄРДПУ, юридичну адресу, основні види діяльності, прізвище керівника підприємства та його контактний телефон. Якщо підприємство вважає, що може підтвердити свою відповідність критеріям 3 та 4, необхідно додати:

або про наказ Мінстратегпрому про включення підприємства, установи та організації до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів),

або відомості про залучення підприємства до державної цільової програми у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

Додатки (за потреби):

або вище зазначені відомості, погоджені з державним замовником (для критерія 1 та 2), з виконавцем державного замовника (для критерія 1
та 2) чи з підприємством оборонно-промислового комплексу (для критерія 5);

або Звіт про фінансові результати за рік (квартал) (Форма 2) з відміткою (штампом) контролюючого органу, який отримав звіт, із зазначенням дати його отримання або квитанцією про прийняття звіту у разі його подання засобами електронного зв’язку;

або Звіт про виконання фінансового плану (для підприємств державної форми власності) (Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції та квитанцію про прийняття звіту (для підприємств не державної форми власності).

За результатами розгляду Мінстратегпромом ухвалюється відповідне рішення згідно з вимогами Наказу Мінстратегпрому від 23.02.2023 № 27.

- Подальші дії – згідно з Постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76.

Для підприємств ОПК: якщо підприємство відповідає критеріям, і Мінстратегпром ухвалює відповідне рішення, його визнають критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. І це є підставою для подальшого бронювання.

Для підприємств у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності: рішення про відповідність критеріям є одним із кроків на шляху до бронювання. Детально цей процес прописаний у Постанові КМУ від 27 січня 2023 року № 76.

Звертаємо увагу, що зазначена вище інформація подається до Мінстратегпрому відповідно до вимог законодавства про доступ до інформації з обмеженим доступом.

Водночас повідомляємо, що зазначена інформація не є нормативно-правовим актом, має роз’яснювальний характер і не встановлює правових норм.

Адреси:

в електронному вигляді (обов’язково разом з електронним цифровим підписом): minstrateg@mspu.gov.ua;

в паперовому вигляді: 01054, м. Київ, вул. Івана Франка, 21/23.

Телефон для довідок:  (044) 298 08 71 (08:30-17:30)

Детальніше наведена інформація викладена в Наказі Мінстратегпрому від 23.02.2023 № 27 та в Постанові КМУ від 27 січня 2023 року № 76.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux